2007/2010 výber z úspešných projektov
ROP, PRV
Krajský školský úrad Košice - "Nadstavba budovy ŠZŠ Letanovce"
Obec Spišské Tomášovce - "Regenerácia centra obce"
Obec Iňačovce - "Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Iňačovce"
Biskupstvo Spišská kapitula - "Rekonštrukcia základnej školy, Smreková 38, Smižany"
Biskupstvo Spišská kapitula - "Rekonštrukcia fasády objektu Základnej školy Juraja Sklenára - Letanovce""
Mesto Spišské Podhradie - "NKP Regionálny dom tradičných remesiel"
Obec Danišovce - Revitalizácia centra obce
Obec Markušovce - "Rekonštrukcia, modernizácia, zníženie energetickej náročnosti budovy zdravotného strediska, vrátane zabezpečenia prístrojového a IKT vybavenia"
 
 

Mesto Spišská Nová Ves - Ski Resort Spišská Nová Ves
úspešná príprava a predstavenie projektu
Zahraničnej developerskej firmy samospráve

   


  Po úspešnej realizácii projektu bude turistický objekt schopný reagovať na požiadavky trhu, t.j. poskytovať komplexné služby celoročne s požadovanými kvantitatívnymi a kvalitatívnymi parametrami, s maximálnou snahou o zabezpečenie vysokej profesionality prác a následnej spokojnosti zákazníkov.
Zámerom je poskytnúť návštevníkom a turistom podporu, informácie a v neposlednom rade prezentovať danú rekreačnú oblasť resp. región a zabezpečiť komplexné a celoročné služby pre slovenskú a zahraničnú klientelu.

Prijímateľ:
Pohoda Services s.r.o.
Letná 58
052 01 Spišská Nová Ves

Miesto realizácie:
Obec Spišské Tomášovce - Čingov

Termín relizácie projektu:
03/2015 – 12/2015

Výška poskytnutého príspevku ERDF a ŠR:
131 909,86 EUR
eu
eu siea